17. února 2024 | stanoviska a komentáře

Petr Macinka: vyjádření k pondělní blokádě pražské dopravy nespokojenými zemědělci

 

1) K požadavkům

Požadavky, které organizátoři pondělní akce vznesli (viz web myzemedelci.cz), považuji za racionální, smysluplné, odůvodněné a na místě.

Zelený úděl pro Evropu, neboli tzv. Green Deal, je zničující politikou pro celou řadu klíčových odvětví. Nejen pro průmysl, finanční sektor, nebo kvalitu a podstatu školství (které má být apolitické, a přesto se do vzdělávání dětí pozvolna vkrádají pokusy o jejich zelenou indoktrinaci), ale určitě také pro zemědělství, které zajišťuje obživu celé společnosti.

Jsem rád, že se zemědělci k takto masovému protestu proti destrukční politice Evropské komise odhodlali.

Souhlasit lze rovněž i s ostatními body. Rád bych vyzdvihnul zejména odpor proti dalšímu přenášení kompetencí z národních institucí na evropskou byrokracii. Diktát, který pak obvykle následuje bez možnosti zvratu (např. výše zmiňovaný zelený úděl), nechť je výmluvným a odstrašujícím případem pro každou vládu, která namísto hájení národních zájmů hledá spíše pochvalu na summitech EU od papalášů, jimž jsou zájmy českých občanů zcela cizí a cynicky lhostejné.

V tomto (ale nejen v tomto) ohledu je třeba říci, že pětikoaliční vládu Petra Fialy, vůči které je protest zemědělců namířen, považuji za suverénně nejhorší v historii České republiky.

Ekonomické kroky vlády – činěné mnohdy metodou pokus/omyl – často vedou k výsledkům horším, než jakých dosahovaly i vlády Národní fronty v éře socialismu. Svým vazalským přístupem k nadnárodním entitám se podstata pětikoaličního vládnutí přibližuje k podstatě vlády protektorátní.

Slova premiéra Petra Fialy, že se jedná o akci proruských sil, jsou nehorázností. Jsou opakovaným potvrzením skutečnosti, že předseda ODS běžnými lidmi i jejich problémy hluboce pohrdá. Požadavek zemědělců na okamžitou demisi této vlády je tedy zcela správný, bez ohledu na ústavní krizi, kterou by případný pád Fialova kabinetu přivodil. Nic takového se samozřejmě nestane, premiér a jeho ministři se budou svorně dívat jinam, a to do doby, než zemědělci se svými traktory zase odjedou.

 

2) K blokádě dopravy

Motoristé sobě se v minulosti (a často jako jediný politický subjekt) značně kriticky vyjadřovali k opakovaným blokádám pražské dopravy ekologickými extremisty. Považovali jsme to za šikanu a braní si veřejnosti za rukojmí. V tomto ohledu je třeba říci, že ani nyní nepovažujeme formu protestu za šťastnou a snadno přijatelnou. Na druhou stranu je důležité rozlišit jeden klíčový rozdíl:

Ekologičtí extremisté, kteří se opakovaně a násilím snaží prosazovat své pomýlené cíle (plošné snížení rychlosti ve městech, rušení silnic či tzv. humanizaci páteřních komunikací – jako příspěvek k víře, že tím lze ovládat klima), jsou demonstranty PROFESIONÁLNÍMI.

Protestující zemědělci naopak představují AUTENTICKOU prezentaci postoje široké části veřejnosti. Jedná se o vyjádření nesouhlasu s výkonem vlády, a to mnohdy i lidmi, kteří pro jednotlivé koaliční strany hlasovali ve volbách.

Proto si tento protest naši podporu zaslouží.

3) Závěrem: apel na organizátory

S některými organizátory pondělní akce se znám, nebo sleduji jejich výstupy. Dlouhodobě si vážím racionálních postojů Zdeňka Jandejska, čtu politické komentáře blogera Daniela Sterzika alias Vidláka.

Říkám-li, že si pondělní protest podporu zaslouží, říkám to s vědomím, že to Pražané jistě přežijí. Přesto si dovolím – jakkoli pouze čistě formou veřejně uskutečněného apelu – organizátory požádat o následující:

V místech, kde bude blokáda probíhat, je situováno několik velkých pražských nemocnic. Po magistrále denně jezdí desítky vozidel záchranné služby.

Chci věřit, že na rozdíl od zelených extremistů, kteří životy člověka sektářsky přepočítávají na uhlíkovou stopu, jsou zemědělci lidmi racionálními. Jako takoví ostatně nyní vyjadřují i racionální postoje a požadavky.

Berte, prosím, zvýšené ohledy na zajištění průjezdnosti vozidel integrovaného záchranného systému. Jakákoli tragédie, která by mohla v důsledku vaší blokády nastat, by byla tragédií zbytečnou. Lidský život není možné riskovat ani obětovat pro naplnění cílů žádného politického ani nepolitického protestu.

Snad to bude ve vašich silách zajistit. Neberte to, prosím, na lehkou váhu, pětikoaliční politici na to čekají, protože to je jediná věc, která by vás i vaši akci mohla nevratně poškodit. Děkuji.

Petr Macinka
předseda
Motoristé sobě